ARCHA

Dana Podracká, Palo Bálik

Naša cena: 20,00 €

Člen SSV: 17 €
Obj. číslo: 15093
Na sklade
Počet strán:
336
Väzba:
brožovaná
Rozmer:
14,5 x 21 cm
ISBN:
978-80-8161-254-1

Osemdesiat poeticky prerozprávaných príbehov inšpirovaných Bibliou a apokryfmi v zrkadle obrazov súčasného sveta otvára nový priestor na chápanie Starého a Nového zákona.

Viac info

Ukážka z knihy

Na plavbe k prameňu Božieho slova Ako vyvolať v mladom človeku túžbu po Božom slove? Ako ho osloviť, aby po ňom s radosťou a neprestajne siahal podobne ako po svojom smartfóne? To sú otázky, ktoré zaiste trápia viacerých rodičov, animátorov či kňazov, obzvlášť tých, ktorí tento nevysychajúci prameň vo svojom živote už objavili. Každý si cestu k Svätému písmu hľadá vlastným spôsobom. Aj preto v Spolku svätého Vojtecha prinášame rôzne podoby a formy Biblie, ale aj iných publikácií, ktoré sa môžu stať pre čitateľov odrazovým mostíkom k Svätému písmu. Jednou z nich je knižná novinka renomovanej slovenskej spisovateľky Dany Podrackej s názvom Archa, literárne dielo inšpirované Bibliou i apokryfmi, ukrývajúce mimoriadne silný aktualizačný náboj. Autorka príbehy pútavo zdramatizovala, zatiaľ čo oceňovaný výtvarník Palo Bálik ich prostredníctvom dokumentárnych a umeleckých fotografií preložil do reči dneška. Čitateľ tak so zatajeným dychom odkrýva dávne príbehy, v ktorých je zakorenená naša kultúra, a s úžasom odhaľuje nečakané paralely, akými sú napríklad Mojžišov košík a hniezdo záchrany či vznešená kráľovná zo Sáby a thajská miss krásy. Práca na knihe bola podnetná aj pre samotných autorov. „Prerozprávanie biblických príbehov ma nanovo vystužilo. Upevnilo vo mne duchovný bod, kde som slobodná,“ vyznala sa Dana Podracká v záverečnej autorskej poznámke. Palo Bálik zas upozornil, že každý čitateľ si môže kontext príbehu interpretovať individuálne a otvárať tak nové pohľady na biblické príbehy. Archa, ktorú postavil Noe, zachránila ľudstvo po tom, čo sa odvrátilo od Boha. Archa zmluvy, ktorú dal Boh urobiť cez Mojžiša, ponúkla ľuďom nádej, že ak budú kráčať po Božích cestách, nezablúdia. Želal by som si, aby knižná Archa priviedla svojich pasažierov do prístavu Božieho slova, aby ich Sväté písmo sprevádzalo na všetkých ďalších plavbách životom.


Recenzie