Literatúra faktu

Zobraziť
Zoradiť
Rím s milosrdným Otcom

Andrea Lonardo Rím s milosrdným Otcom

8,20 €

Člen SSV: 6,97 €
Na sklade

Sprievodca pre pútnikov Viac info >

RODOVÁ TEÓRIA A PÔVOD  HOMOSEXUALITY

Tony Anatrella RODOVÁ TEÓRIA A PÔVOD HOMOSEXUALITY

9,50 €

Člen SSV: 8,08 €
Na sklade
Hudobná Trnava a Mikuláš Schneider-Trnavský

Kniha prináša komplexný pohľad na život a dielo M. Schneidra-Trnavského, oboznamuje čitateľov s jeho duchovnou tvorbou, osvetľuje aj okolnosti vzniku viacerých diel skladateľa, prináša vývojový pohľad na dejiny hudby v Trnave od stredoveku až do 2. polovice 20. storočia. Viac info >

Európa

Európa

4,91 €

Vypredané

Európa, jej základy v súčasnosti a v budúcnosti. Čo je, čo môže byť a čo musí byť Európa? Ako vznikla a aké sú jej hranice? Z týchto otázok je zrejmý dôvod naliehania na duchovné korene Európy, na morálny základ politiky, na zodpovednosť za mier v únii a vo svete. Viac info >

Mater Tyrnaviensis

Zázraky pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej. Viac info >

Bioetika pre všetkých

Bioetika pre všetkých

4,00 €

Člen SSV: 3,40 €
Vypredané

Autor sa v knihe zaoberá zásadnými otázkami či je dieťa darom, ktorý prijímame, alebo produktom, ktorý sa vyrába? Jednoduchým a výstižným jazykom, nákresmi, karikatúrami, diagramami a fotografiami autor ponúka „bioetiku pre všetkých“. Viac info >

Duchovné Slovensko

Duchovné Slovensko

39,00 €

Vypredané

Reprezentačná farebná obrazová publikácia (viac ako 500 fotografií) predstavuje architektonické sakrálne pamiatky Slovenska. CENA pre členov SSV 31,20 eur CENA pre farské úrady 27 eur Viac info >

Panna Mária Trnavská 1708-2008

Panna Mária Trnavská 1708-2008

1,33 €

Brožúra opisuje zázraky pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej, obsahuje krátke dejiny obrazu s opisom jeho symboliky a modlitby a piesne k Panne Márii Trnavskej. Viac info >

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-