Liturgické knihy

Zobraziť
Zoradiť
Spoločné modlitby veriacich I.

Spoločné modlitby veriacich I.

20,00 €

Člen SSV: 17,00 €
Na sklade

Adventné a Vianočné obdobie, Pôstne a Veľkonočné obdobie Viac info >

Pohrebné obrady

Pohrebné obrady

20,00 €

Člen SSV: 17,00 €
Na sklade

Dotlač obnovenej slovenskej verzie z roku 2008. Viac info >

Spoločné modlitby veriacich II.

Spoločné modlitby veriacich II.

28,00 €

Člen SSV: 23,80 €
Na sklade

Cezročné obdobie Viac info >

Kniha prvoprijímajúcich

Kniha prvoprijímajúcich

18,90 €

Člen SSV: 16,07 €
Na sklade

(Liber primae communionis) Viac info >

Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
aj ako E-kniha
Obrad pomazania chorých (Vyňatok)

Obrad pomazania chorých (Vyňatok)

6,00 €

Člen SSV: 5,10 €
Na sklade

Kniha Obrad pomazania chorých (Výňatok) obsahuje všetky potrebné texty, modlitby, prosby, čítania a sviatostné formuly, ktoré môžu poslúžiť kňazom v pastoračnej službe chorým. Ide o obnovený a doplnený výňatok z liturgickej knihy Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich. Spolok svätého Vojtecha v nadväznosti na túto knihu pripravuje aj dve ďalšie, a to: Sväté prijímanie a viatikum, ktoré podáva mimoriadny vysluhovateľ a Poučenie o sviatostiach, ktoré posilňujú chorých. Všetky tri knihy budú vhodnou pomôckou predovšetkým pre Božích služobníkov v ich náročnej úlohe starostlivosti o chorých a zomierajúcich. Viac info >

Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše

Sväté prijímanie a kult eucharistického tajomstva mimo omše

11,00 €

Člen SSV: 9,35 €
Vypredané
Lekcionár ll

Lekcionár ll

20,00 €

Člen SSV: 17 €
Na sklade
Liturgia hodín

Liturgia hodín

290,00 €

Na sklade

Liturgia hodín v štyroch zväzkoch na jednotlivé obdobia liturgického roka. Viac info >

Direktórium o ľudovej zbožnosti

Pápežský dokument č. 54.
Zásady a usmernenia pre ľudovú zbožnosť, konanie pútí a procesií, nosenie medailí, odznakov a iných posvätených predmetov. Viac info >

Požehnania

Požehnania

13,00 €

Vypredané

Toto vydanie požehnaní umožní našim veriacim posvätenie každej udalosti života Božou milosťou. Viac info >

Poučenie o sviatosti krstu

Význam krstu, vysvetlenie obradov krstu, príprava na krst, obrad sviatosti krstu. Viac info >

Evanjeliár

Evanjeliár

60,00 €

Na sklade

Súbor evanjelií v slávnostnej väzbe. Viac info >

Benedikcionál

Benedikcionál

12,70 € 3,00 €

Člen SSV: 2,55 €
Na sklade

Obrad požehnaní.
Rímsky rituál obnovený podľa rozhodnutia Druhého vatikánskeho koncilu uvedený do platnosti pápežom Pavlom VI. Viac info >

Lekcionár IA

Lekcionár IA

24,00 €

Lekcionár patrí medzi hlavné liturgické knihy na slávenie eucharistickej obety. Lekcionár I/A prináša omšové čítania na nedele a sviatky v roku A. Viac info >

Liturgia hodín na posvätenie času

Liturgia hodín na posvätenie času

30,00 €

Člen SSV: 25,50 €
Na sklade

Konferencia biskupov Slovenska toto dielo veľmi odporúča veriacim, aby v ich srdciach rástla láska a úcta k Božiemu slovu. Viac info >

Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila nový preklad obradu Pomazania chorých a pastoračnej starostlivosti o nich, ktorý presnejšie zodpovedá typickému vydaniu tohto obradu v latinčine, pričom boli použité aktuálne texty Svätého písma podľa Neovulgáty. Viac info >