• Úvod
  • >>
  • Knižné publikácie SSV

Knižné publikácie SSV

Zobraziť
Zoradiť
Posledné rozhovory

Peter Seewald Posledné rozhovory

20,00 €

Člen SSV: 17 €
Na sklade
Snúbenci
aj ako E-kniha

Alessandro Manzoni Snúbenci

35,00 €

Člen SSV: 29,75 €
Na sklade
Poslušný až na smrť

Životný príbeh nemeckého mučeníka, hodného nasledovania: Karla Leisnera 1915 - 1945 Viac info >

Mater Tyrnaviensis

Zázraky pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej. Viac info >

Škola Pavlovho slova

Škola Pavlovho slova

4,00 €

Vypredané

Rozjímania a modlitby, ktoré odzneli v Katedrále svätého Martina v Bratislave, pri príležitosti Roku svätého Pavla. Viac info >

Žasnem nad darmi života

Žasnem nad darmi života

2,00 €

Vypredané

Kniha neponúka len spomienky na minulosť, ale aj poznámky a glosy k mnohým udalostiam z našej minulosti i súčasnosti, komentáre k aktuálnej situácii kresťanstva, ku kultúrnemu dianiu a k politickým premenám sveta. Viac info >

Bioetika pre všetkých

Bioetika pre všetkých

4,00 €

Člen SSV: 3,40 €
Vypredané

Autor sa v knihe zaoberá zásadnými otázkami či je dieťa darom, ktorý prijímame, alebo produktom, ktorý sa vyrába? Jednoduchým a výstižným jazykom, nákresmi, karikatúrami, diagramami a fotografiami autor ponúka „bioetiku pre všetkých“. Viac info >

Výklad apoštolského vyznania viery, modlitby Pána, desatora Božích prikázaní

Tomáš Akvinský podáva prístupným spôsobom prehľad základov kresťanskej viery, nádeje a lásky. Viac info >

Duchovné Slovensko

Duchovné Slovensko

39,00 €

Vypredané

Reprezentačná farebná obrazová publikácia (viac ako 500 fotografií) predstavuje architektonické sakrálne pamiatky Slovenska. CENA pre členov SSV 31,20 eur CENA pre farské úrady 27 eur Viac info >

Chváloreč na svedomie

Chváloreč na svedomie

5,50 €

Vypredané

Joseph Ratzinger hovorí o svedomí a reaguje na morálny relativizmus, ktorý rozmazal pojmy dobra a zla. Bráni dôstojnosť ľudskej osoby a dokazuje, že v hĺbkach každého človeka svieti základné svetielko istoty o tom, čo je dobré a správne. Viac info >

Morálna teológia III/b

Špeciálna morálna teológia
Vzťahy kresťana k blížnemu Viac info >

Kniha prvoprijímajúcich

Kniha prvoprijímajúcich

18,90 €

Člen SSV: 16,07 €
Na sklade

(Liber primae communionis) Viac info >

Pamiatka na prvé sväté prijímanie

Pamiatka na prvé sväté prijímanie

0,40 €

Na sklade

Pamätný list pre prvoprijímajúce deti. Viac info >

Nový zákon a kniha žalmov

Nový zákon a kniha žalmov. Preložila redakčná rada Slovenskej liturgickej komisie. Úvody k spisom Nového zákona prof. Jozef Heriban SDB. CENA pre členov SSV 8,50 eur Viac info >

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista

2,10 €

Na sklade

Brožúrka obsahuje sedem rôznych pobožností krížovej cesty, poučenie o pobožnosti krížovej cesty a krátku eucharistickú poklonu. Viac info >

Panna Mária Trnavská 1708-2008

Panna Mária Trnavská 1708-2008

1,33 €

Brožúra opisuje zázraky pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej, obsahuje krátke dejiny obrazu s opisom jeho symboliky a modlitby a piesne k Panne Márii Trnavskej. Viac info >

Panna Mária Fatimská

Panna Mária Fatimská

10,00 €

Člen SSV: 8,50 €
Na sklade

Modlitby a pobožnosti Viac info >

Modlitby anjela pokoja

Modlitby anjela pokoja

0,20 €

Na sklade
Uctievame si Pannu Máriu

Uctievame si Pannu Máriu

3,20 €

Člen SSV: 2,72 €
Na sklade
Pomazanie chorých a pastoračná starostlivosť o nich

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila nový preklad obradu Pomazania chorých a pastoračnej starostlivosti o nich, ktorý presnejšie zodpovedá typickému vydaniu tohto obradu v latinčine, pričom boli použité aktuálne texty Svätého písma podľa Neovulgáty. Viac info >