Enchiridion odpustkov

Naša cena: 15,00 €

Člen SSV: 12,75 €
Obj. čislo: 15318
Na sklade
Počet strán:
144 s.
Väzba:
pevná, šitá
ISBN:
978-80-8161-513-9
Formát:
140 x 212 mm
Rok vydania:
2022

Normy a udelenia

Viac info

Enchiridion odpustkov stanovuje normy a ustanovenia ohľadom odpustkov a slúži ako východisko pre dané otázky. V štvrtom upravenom vydaní sa nemenia hlavné pravidlá, ktoré upravujú odpustkovú prax, dochádza však k novému vyjadreniu niektorých jednotlivých noriem vo svetle najnovších dokumentov Apoštolského stolca. Zoznam jednotlivých udelení odpustkov je usporiadaný systematicky a pomáha veriacim i celému spoločenstvu Cirkvi k podnecovaniu nadprirodzenej lásky. Štvrté všeobecnejšie udelenie, ktoré bolo pridané, obdarúva výsadou odpustkov verejné svedectvo viery v určitých okolnostiach každodenného života. Ďalšie nové, zvlášť dôležité udelenia odpustkov sa vzťahujú na upevnenie kresťanských základov rodinného života (zasvätenie rodín), na zapojenie do prosebnej modlitby všeobecnej Cirkvi, alebo sa vzťahujú na kult preukazovaný Ježišovi prítomnému v Najsvätejšej sviatosti. Tiež boli rozšírené niektoré predchádzajúce udelenia odpustkov, napríklad pri recitácii mariánskeho ruženca a hymnu akatist, pri jubilejných sláveniach vysviacok, pri čítaní Svätého písma a pri návštevách posvätných miest.

Ukážka z knihy

Modlitby k preblahoslavenej Panne Márii

§ 1 Úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:

1. sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec, a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnej komunite, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu;

2. sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí najvyšší veľ kňaz; veriaci sa môže pripojiť k tejto modlitbe aj prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového prenosu.

V ostatných prípadoch sa udeľujú čiastočné odpustky.

Ruženec je istá forma modlitby, počas ktorej recitujeme pätnásť* desiatkov Anjelského pozdravenia (Ave, Maria – Zdravas’, Mária), ktoré od seba oddeľujeme Modlitbou Pána (Pater noster – Otče náš), a pri ktorej nábožne uvažujeme o tajomstvách nášho vykúpenia.

Na získanie úplných odpustkov spojených s recitáciou mariánskeho ruženca platia [nasledujúce] pravidlá:

a) stačí recitovanie jeho jednej tretiny; päť desiatkov je však potrebné recitovať súvisle;

b) pri modlitbe nahlas je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách;

c) pri verejnom recitovaní musia byť tajomstvá prednesené podľa schváleného miestneho zvyku; pri súkromnom recitovaní však stačí, aby veriaci pripojil k ústnej modlitbe rozjímanie o tajomstvách.

§ 2 Čiastočné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý:

1. nábožne recituje chválospev Magnificat anima mea Dominum – Velebí moja duša Pána;

2. ráno na svitaní, napoludnie alebo večer nábožne recituje modlitbu Angelus Domini nuntiavit Mariæ – Anjel Pána zvestoval Panne Márii s príslušnými veršami a modlitbami, alebo vo Veľkonočnom období recituje antifónu Regina cæli, lætare, alleluia – Raduj sa, nebies Kráľovná, aleluja s obvyklou modlitbou;

3. nábožne sa pomodlí nejakú schválenú modlitbu k Preblahoslavenej Panne Márii (napríklad Maria, Mater gratiæ – Mária, Matka milosti; Salve, Regina, Mater misericordiæ – Zdravas’, Kráľovná, Matka milosrdenstva; Sub tuum præsidium confugimus – Pod tvoju ochranu sa utiekame a pod.).

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-