Spoločné modlitby veriacich I.

Naša cena: 20 €

Člen SSV: 17 €
Obj. čislo: 15137
Na sklade
Počet strán:
384
Väzba:
pevná, šitá
Rozmer:
165 x 234 mm
ISBN:
978-80-8161-300-5
Rok vydania:
2018

Adventné a Vianočné obdobie, Pôstne a Veľkonočné obdobie

Viac info

Spoločné modlitby veriacich môžeme právom považovať za jeden z veľkých darov liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. Tá je dôkazom toho, že liturgia je živý dar Boha vložený do rúk Cirkvi, ktorý rastie spolu s ňou.

Táto dynamika rastu, obnovy a zveľaďovania liturgie je v slovenskom prostredí azda najlepšie viditeľná práve na knihách spoločných modlitieb. Prvý zošit s dvanástimi formulármi prosieb bol zverejnený hneď na začiatku liturgickej reformy. Už v roku 1968 vyšla rozšírená kniha so 149 formulármi prosieb, ktorá bola z poverenia predsedu Slovenskej liturgickej komisie Mons. Dr. Ambróza Lazíka zostavená redakčnou radou pod vedením Mons. Vincenta Malého. O desať rokov neskôr vyšlo doplnené vydanie prispôsobené novým liturgickým knihám, najmä misálu a lekcionáru, ktoré obsahovalo už 297 formulárov prosieb. Ďalšie vydanie knihy spoločných modlitieb s 336 formulármi podpísal propredseda Slovenskej liturgickej komisie Mons. Vincent Malý o ďalších desať rokov neskôr, 24. júna 1988.

V roku 2009 uzrelo svetlo sveta nanovo prepracované vydanie spoločných modlitieb, pripravené kolektívom autorov pod vedením Mons. Vojtecha Nepšinského, ktoré už bolo rozdelené do dvoch kníh, keďže obsahovalo samostatný formulár prosieb na každý deň liturgického roka, na všetky povinné a viaceré ľubovoľné spomienky, ako aj na mnohé iné slávenia.

Aj toto vydanie bolo za ostatných desať rokov už dvakrát prepracované a doplnené tak, aby odrážalo rast Cirkvi, viditeľný najmä v nových blahorečeniach a zavedení nových slávení do liturgického kalendára, aby zodpovedalo súčasnému grafickému štandardu liturgických kníh a reflektovalo na súčasné potreby kresťanov a problémy spoločnosti.

 

 

OBSAH

 

Teologicko-pastorálny úvod

ADVENTNÉ OBDOBIE

PRVÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

Prvá adventná nedeľa – v roku A

Prvá adventná nedeľa – v roku B

Prvá adventná nedeľa – v roku C

Pondelok po Prvej adventnej nedeli

Utorok po Prvej adventnej nedeli

Streda po Prvej adventnej nedeli

Štvrtok po Prvej adventnej nedeli

Piatok po Prvej adventnej nedeli

Sobota po Prvej adventnej nedeli

DRUHÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

Druhá adventná nedeľa – v roku A

Druhá adventná nedeľa – v roku B

Druhá adventná nedeľa – v roku C

Pondelok po Druhej adventnej nedeli

Utorok po Druhej adventnej nedeli

Streda po Druhej adventnej nedeli

Štvrtok po Druhej adventnej nedeli

Piatok po Druhej adventnej nedeli

Sobota po Druhej adventnej nedeli

TRETÍ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ

Tretia adventná nedeľa – v roku A

Tretia adventná nedeľa – v roku B

Tretia adventná nedeľa – v roku C

Pondelok po Tretej adventnej nedeli

Utorok po Tretej adventnej nedeli

Streda po Tretej adventnej nedeli

Štvrtok po Tretej adventnej nedeli

Piatok po Tretej adventnej nedeli

ADVENTNÉ DNI OD 17. DO 24. DECEMBRA

17. decembra

18. decembra

19. decembra

20. decembra

21. decembra

22. decembra

23. decembra

24. decembra

Štvrtá adventná nedeľa – v roku A

Štvrtá adventná nedeľa – v roku B

Štvrtá adventná nedeľa – v roku C

 

VIANOČNÉ OBDOBIE

VIANOČNÁ OKTÁVA

Narodenie Pána — vigília

Narodenie Pána — v noci

Narodenie Pána — na úsvite

Narodenie Pána — vo dne

26. decembra Sv. Štefana

27. decembra Sv. Jána

28. decembra Svätých neviniatok

29. decembra

30. decembra

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku A

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku B

Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa v roku C

31. decembra

Na konci starého roka

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

DNI VIANOČNÉHO OBDOBIA PRED ZJAVENÍM PÁNA

Druhá nedeľa po Narodení Pána – v roku A

Druhá nedeľa po Narodení Pána – v roku B

Druhá nedeľa po Narodení Pána – v roku C

2. januára

3. januára

4. januára

5. januára

Zjavenie Pána – v roku A

Zjavenie Pána – v roku B

Zjavenie Pána – v roku C

DNI VIANOČNÉHO OBDOBIA PO ZJAVENÍ PÁNA

7. januára

8. januára

9. januára

10. januára

11. januára

12. januára

Krst Krista Pána – v roku A

Krst Krista Pána – v roku B

Krst Krista Pána – v roku C

 

PÔSTNE OBDOBIE

Popolcová streda

Štvrtok po Popolcovej strede

Piatok po Popolcovej strede

Sobota po Popolcovej strede

PRVÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

Prvá pôstna nedeľa – v roku A

Prvá pôstna nedeľa – v roku B

Prvá pôstna nedeľa – v roku C

Pondelok po Prvej pôstnej nedeli

Utorok po Prvej pôstnej nedeli

Streda po Prvej pôstnej nedeli

Štvrtok po Prvej pôstnej nedeli

Piatok po Prvej pôstnej nedeli

Sobota po Prvej pôstnej nedeli

DRUHÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

Druhá pôstna nedeľa – v roku A

Druhá pôstna nedeľa – v roku B

Druhá pôstna nedeľa – v roku C

Pondelok po Druhej pôstnej nedeli

Utorok po Druhej pôstnej nedeli

Streda po Druhej pôstnej nedeli

Štvrtok po Druhej pôstnej nedeli

Piatok po Druhej pôstnej nedeli

Sobota po Druhej pôstnej nedeli

TRETÍ PÔSTNY TÝŽDEŇ

Tretia pôstna nedeľa – v roku A

Tretia pôstna nedeľa – v roku B

Tretia pôstna nedeľa – v roku C

Pondelok po Tretej pôstnej nedeli

Utorok po Tretej pôstnej nedeli

Streda po Tretej pôstnej nedeli

Štvrtok po Tretej pôstnej nedeli

Piatok po Tretej pôstnej nedeli

Sobota po Tretej pôstnej nedeli

ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ

Štvrtá pôstna nedeľa – v roku A

Štvrtá pôstna nedeľa – v roku B

Štvrtá pôstna nedeľa – v roku C

Pondelok po Štvrtej pôstnej nedeli

Utorok po Štvrtej pôstnej nedeli

Streda po Štvrtej pôstnej nedeli

Štvrtok po Štvrtej pôstnej nedeli

Piatok po Štvrtej pôstnej nedeli

Sobota po Štvrtej pôstnej nedeli

PIATY PÔSTNY TÝŽDEŇ

Piata pôstna nedeľa – v roku A

Piata pôstna nedeľa – v roku B

Piata pôstna nedeľa – v roku C

Pondelok po Piatej pôstnej nedeli

Utorok po Piatej pôstnej nedeli

Streda po Piatej pôstnej nedeli

Štvrtok po Piatej pôstnej nedeli

Piatok po Piatej pôstnej nedeli

Sobota po Piatej pôstnej nedeli

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Kvetná nedeľa – v roku A

Kvetná nedeľa – v roku B

Kvetná nedeľa – v roku C

Pondelok vo Veľkom týždni

Utorok vo Veľkom týždni

Streda vo Veľkom týždni

Zelený štvrtok

 

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE

VEĽKONOČNÁ OKTÁVA

Veľkonočná vigília

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – v roku A

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – v roku B

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – v roku C

Veľkonočný pondelok

Veľkonočný utorok

Veľkonočná streda

Veľkonočný štvrtok

Veľkonočný piatok

Veľkonočná sobota

Druhá veľkonočná nedeľa – v roku A

Druhá veľkonočná nedeľa – v roku B

Druhá veľkonočná nedeľa – v roku C

DRUHÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Pondelok po Druhej veľkonočnej nedeli

Utorok po Druhej veľkonočnej nedeli

Streda po Druhej veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Druhej veľkonočnej nedeli

Piatok po Druhej veľkonočnej nedeli

Sobota po Druhej veľkonočnej nedeli

TRETÍ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Tretia veľkonočná nedeľa – v roku A

Tretia veľkonočná nedeľa – v roku B

Tretia veľkonočná nedeľa – v roku C

Pondelok po Tretej veľkonočnej nedeli

Utorok po Tretej veľkonočnej nedeli

Streda po Tretej veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Tretej veľkonočnej nedeli

Piatok po Tretej veľkonočnej nedeli

Sobota po Tretej veľkonočnej nedeli

ŠTVRTÝ VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Štvrtá veľkonočná nedeľa – v roku A

Štvrtá veľkonočná nedeľa – v roku B

Štvrtá veľkonočná nedeľa – v roku C

Pondelok po Štvrtej veľkonočnej nedeli

Utorok po Štvrtej veľkonočnej nedeli

Streda po Štvrtej veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Štvrtej veľkonočnej nedeli

Piatok po Štvrtej veľkonočnej nedeli

Sobota po Štvrtej veľkonočnej nedeli

PIATY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Piata veľkonočná nedeľa – v roku A

Piata veľkonočná nedeľa – v roku B

Piata veľkonočná nedeľa – v roku C

Pondelok po Piatej veľkonočnej nedeli

Utorok po Piatej veľkonočnej nedeli

Streda po Piatej veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Piatej veľkonočnej nedeli

Piatok po Piatej veľkonočnej nedeli

Sobota po Piatej veľkonočnej nedeli

ŠIESTY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Šiesta veľkonočná nedeľa – v roku A

Šiesta veľkonočná nedeľa – v roku B

Šiesta veľkonočná nedeľa – v roku C

Pondelok po Šiestej veľkonočnej nedeli

Utorok po Šiestej veľkonočnej nedeli

Streda po Šiestej veľkonočnej nedeli

Nanebovstúpenie Pána – v roku A

Nanebovstúpenie Pána – v roku B

Nanebovstúpenie Pána – v roku C

Piatok po Šiestej veľkonočnej nedeli

Sobota po Šiestej veľkonočnej nedeli

SIEDMY VEĽKONOČNÝ TÝŽDEŇ

Siedma veľkonočná nedeľa – v roku A

Siedma veľkonočná nedeľa – v roku B

Siedma veľkonočná nedeľa – v roku C

Pondelok po Siedmej veľkonočnej nedeli

Utorok po Siedmej veľkonočnej nedeli

Streda po Siedmej veľkonočnej nedeli

Štvrtok po Siedmej veľkonočnej nedeli

Piatok po Siedmej veľkonočnej nedeli

Sobota po Siedmej veľkonočnej nedeli

Zoslanie Ducha Svätého – vigília

Zoslanie Ducha Svätého – v roku A

Zoslanie Ducha Svätého – v roku B

Zoslanie Ducha Svätého – v roku C

Na votívnu omšu o Duchu Svätom1

Na votívnu omšu o Božom milosrdenstve

 

VLASTNÁ ČASŤ SVÄTÝCH

30. novembra – sv. Ondreja

3. decembra – sv. Františka Xaverského

4. decembra – sv. Barbory

6. decembra – sv. Mikuláša

7. decembra – sv. Ambróza

8. decembra – Nepoškvrnené počatie Panny Márie

11. decembra – sv. Damaza I.

12. decembra – Prebl. Panny Márie Guadalupskej

13. decembra – sv. Lucie

14. decembra – sv. Jána od Kríža

2. januára – sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského

3. januára – Najsvätejšieho mena Ježiš

8. januára – bl. Titusa Zemana

5. februára – sv. Agáty

6. februára – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov

10. februára – sv. Školastiky

11. februára – Prebl. Panny Márie Lurdskej

14. februára – sv. Cyrila a sv. Metoda

22. februára – Katedra sv. Petra

23. februára – sv. Polykarpa

4. marca – sv. Kazimíra

7. marca – sv. Perpetuy a Felicity

19. marca – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

25. marca – Zvestovanie Pána

7. apríla – sv. Jána Krstiteľa de la Salle

11. apríla – sv. Stanislava

21. apríla – sv. Anzelma

23. apríla – sv. Vojtecha

24. apríla – sv. Juraja

25. apríla – sv. Marka

29. apríla – sv. Kataríny Sienskej

30. apríla – sv. Pia V.

1. mája – sv. Jozefa, robotníka

2. mája – sv. Atanáza

3. mája – sv. Filipa a Jakuba

4. mája – sv. Floriána

13. mája – Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej

14. mája – sv. Mateja

16. mája – sv. Jána Nepomuckého

22. mája – sv. Rity z Cascie

25. mája – sv. Gregora VII.

26. mája – sv. Filipa Neriho

27. mája – sv. Augustína z Canterbury

1. júna – sv. Justína

2. júna – sv. Marcelína a Petra

3. júna – sv. Karola Lwangu a spoločníkov

5. júna – sv. Bonifáca

9. júna – sv. Efréma

11. júna – sv. Barnabáša

 

SPOLOČNÁ ČASŤ SVÄTÝCH

Na výročie posvätenia chrámu

V omšiach o Panne Márii

V omšiach o svätých mučeníkoch

V omšiach o svätých pápežoch

V omšiach o svätých biskupoch

V omšiach o svätých kňazoch

V omšiach o sv. zakladateľoch miestnej cirkvi alebo rehole

V omšiach o svätých misionároch

V omšiach o svätých učiteľoch Cirkvi

V omšiach o svätých pannách

V omšiach o svätých mužoch

V omšiach o svätých ženách

V omšiach o svätých rehoľníkoch

V omšiach o svätých, ktorí konali skutky milosrdenstva

V omšiach o svätých vychovávateľoch

 

PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

Na prvý piatok mesiaca

Na zimné kántrové dni

Na jarné kántrové dni

Na letné kántrové dni

Na prosebné dni

Na svetový deň spoloč. komunikačných prostriedkov

Za nové duchovné povolania

Za nové kňazské povolania

Na poďakovanie za Božie dobrodenia

V čase misií

Pri duchovnej obnove

V omšiach za pápeža

Na výročný deň vysviacky biskupa

Pri kňazských rekolekciách

Pri kňazských rekolekciách a exercíciách

V omšiach za chorých

V omšiach za hladujúcich

V omšiach za manželov a rodiny

V omšiach za matky

V omšiach za otcov

PRI VYSLUHOVANÍ SVIATOSTÍ

Pri krste detí

Pri sviatosti birmovania

Pri prvom svätom prijímaní

Pri sviatosti manželstva

V OMŠIACH ZA ZOSNULÝCH

DODATKY K PROSBÁM

NOTOVÁ PRÍLOHA

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-