Nový zákon

Naša cena: 16 €

Člen SSV: 13,6 €
Obj. čislo: 15232
Na sklade
Počet strán:
780
Väzba:
mäkká, šitá
ISBN:
978-80-8161-435-4
Formát:
105 x 180 mm
Rok vydania:
2020

Nový zákon v mäkkej väzbe - umelá koža

Viac info

Pre kresťanov je Nový zákon a predovšetkým evanjeliá, ktoré nám prinášajú radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi, pravdivým svedectvom tých, ktorí s ním žili. Nový zákon v praktickom strednom formáte s úvodmi k jednotlivým knihám a poznámkami renomovaného biblistu Jozefa Heribana je vhodný na každodenné čítanie Svätého písma či na štúdium. Pápež Františke ustavične povzbudzuje, aby sme Bibliu nosili všade so sebou, čo táto forma Nového zákona umožňuje.

Ukážka z knihy

Preklady Svätého písma do slovenčiny. V pozostalosti Martina Hamuljaka v ostrihomskej knižnici bolo Evanjelium podľa Jána z roku 1469. O tomto rukopisnom zlomku bol vyslovený názor, že ide o preklad slovenského pôvodu alebo o jazykovo veľmi blízky preklad slovenskému etniku. Až v prvej polovici 18. storočia sa zrodil nový a vlastne prvý preklad Svätého písma do slovenčiny. Jeho autorstvo sa pripisuje kamaldulským mníchom z Červeného Kláštora. Prekladali hlavne z Vulgáty. Jazyk prekladu je veľmi blízky tomu typu kultúrnej západoslovenčiny, ktorú v roku 1787 uzákonil Anton Bernolák za spisovný jazyk. Preklad ostal v rukopise. V roku 2002 bol tento preklad Swate Biblia Slowenske aneb Pisma Swateho vydaný v Paderborne knižne v sérii Biblia Slavica: Slowakische Bibel der Kamaldulenser.

Prvý preklad Svätého písma, ktorý vyšiel aj knižne, pochádza z pera ostrihomského kanonika Juraja Palkoviča (1763 – 1835). Palkovič ho prekladal z Vulgáty na základe rozhodnutia cirkevného snemu, ktorý sa pod vedením arcibiskupa Alexandra Rudnaya konal v Bratislave v roku 1822. Dielo vyšlo v bernolákovčine v dvoch zväzkoch (v roku 1829 a v roku 1832) a má 2 185 strán. Ďalšie úsilia o nový preklad z Vulgáty (Dr. Andrej Radlinský, Franko Víťazoslav Sasinek, Andrej Kubina, Andrej Trúchly) sa pre zložité okolnosti a prieťahy začali uskutočňovať až v roku 1913. Preklad vyhotovil básnik a kňaz Ján Donoval (1864 – 1920), ktorý preložil najprv evanjeliá (1913) a potom aj ďalšie knihy Nového zákona (1914). Preklad kníh Starého zákona z Vulgáty pripravovali viacerí prekladatelia, medzi inými aj Anton Hlinka a Ján Vojtaššák. Prvé dve Mojžišove knihy vyšli v roku 1915, ostatné časti Písma pre vojnové pomery vyšli postupne až v rokoch 1922 – 1926 ako podielové knihy Spolku svätého Vojtecha. Nový

zákon (Donovalov preklad) znova vyšiel v Spolku svätého Vojtecha v rokoch 1936 až 1937. Bolo to jeho tretie vydanie.

V rokoch 1946 – 1947 vyšli ľudové vydania nového prekladu Nového zákona (Zlatoš-Šurjanský) v náklade 230 000 kusov ako podielové knihy Spolku svätého Vojtecha. Súčasne v menšom formáte a na lepšom papieri s mapami vyšlo v roku 1946 aj iné vydanie toho istého prekladu Nového zákona. V rokoch 1949 a 1952 to boli jeho ďalšie vydania. Preklad Svätého písma Starého zákona, vydaný po druhej svetovej vojne, pripravila Biblická komisia pri Spolku svätého Vojtecha vo veľkom formáte v roku 1955. Nový preklad Nového zákona na základe Vulgáty pripravil Karol Strmeň. Vyšiel v USA v Scrantone v roku 1954. V roku 1968 Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda vydal celý Nový zákon, ktorý podľa grécko-semitského pôvodu spracoval Štefan Porubčan, SJ. V roku 1970 vydal v preklade Antona Boteka Žalmy a v roku 1974 sapienciálne knihy Prís, Kaz, Sir a Múd pod názvom Múdrosť. Prekladateľská práca Antona Boteka, realizovaná na väčšine kníh Písma, sa stala základom pre Sväté písmo s komentármi a margináliami Jeruzalemskej Biblie, vydané jezuitmi v Trnave vo vydavateľstve Dobrá kniha v roku 2012.

Pri príležitosti storočnice Spolku svätého Vojtecha vyšlo v reedícii celé Sväté písmo (Starý zákon v rokoch 1968 – 1969 v troch zväzkoch; Nový zákon v roku 1970 v jednom zväzku). Toto vydanie schválila Rada na uskutočnenie konštitúcie o posvätnej liturgii ako dočasný oficiálny liturgický text až do vydania nového prekladu. Slovenská liturgická komisia začala v roku 1977  prekladať lekcionár podľa troch zväzkov latinského vydania. Prekladatelia sa držali textov študijnej Neovulgáty. Slovenský preklad lekcionára schválila Svätá stolica ako úradný liturgický text.

Úplný preklad Nového zákona na základe Neovulgáty, pripravený Slovenskou liturgickou komisiou, vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava, v Cirkevnom nakladateľstve v Bratislave (1986). Nové vydanie tohto prekladu vyšlo v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1988) a v zmenšenom formáte ho vydala Slovenská biblická spoločnosť (1992). Jazykovo revidovaný katolícky preklad vyšiel v roku 1995 v jednozväzkovom vydaní ako Sväté písmo Starého i Nového zákona v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme v spolupráci so Spolkom sv. Vojtecha v Trnave. Obsahuje preklad Starého zákona z roku 1955 a Nového zákona podľa Neovulgáty z roku 1986, s podrobnými úvodmi od prof. Jozefa Heribana.

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-