Čože je človek?

Pápežská biblická komisia

Naša cena: 25 €

Člen SSV: 21,25 €
Obj. čislo: 15313
Na sklade
Počet strán:
424
Väzba:
pevná, šitá
Rozmer:
120 x 200 mm
ISBN:
978-80-8161-549-8
Rok vydania:
2022

Sprievodca biblickou antropológiou

Viac info

Dokument vysvetľuje definíciu toho, čo je človek v Starom a Novom zákone. Témy sú zosúladené do súvislého celku. Základom je originálny výkladový postup, ktorý za referenčný text zvolil rozprávanie Gn 2 – 3, pretože tieto biblické stránky považuje novozákonná literatúra a dogmatická tradícia Cirkvi za kľúčové. V úvodných kapitolách autor stručne načrtáva to, čo konštituuje osobu človeka, a už od počiatku ju zasadzuje do dynamického procesu, v ktorom ľudské stvorenie prijíma rozhodujúcu úlohu pre svoju vlastnú budúcnosť. Toto všetko je predstavené vo vzťahu k aktívnej a láskavej Božej prítomnosti, bez ktorej sa nedá pochopiť ani podstata človeka, ani zmysel jeho dejín. Každý z významných bodov je rozvinutý s odkazom na celú biblickú literatúru – rôzne tradície Starého i Nového zákona prispievajú k vytvoreniu komplexného obrazu postavy človeka, ktorý sa predstavuje ako tajomstvo, otvorené skúmaniu, a ako jeden z divov Božieho konania. Tento dokument učiteľom teologických fakúlt, ale aj katechétom a študentom poslúži ako pomôcka, ktorá chce ukázať ucelený pohľad na Boží plán, ktorý sa začal stvorením a postupne sa uskutočňuje až do svojho naplnenia v Kristovi, novom človeku.

Ukážka z knihy

Druhá kapitola

ČLOVEK V ZÁHRADE

69. Podľa počiatočného rozprávania v Gn 2 Stvoriteľ umiestnil človeka do „záhrady“, ktorú Boh na tento účel „vysadil“ pre svoje stvorenie (porov. Gn 2, 8). Použité výrazy bezprostredne poukazujú na pozitívne aspekty tohto určenia: záhrada totiž prirodzene vyjadruje plodnosť, krásu, užitočnosť a umiestnenie v Edene; vychádzajúc z významu tohto hebrejského termínu (‘ēden) navodzuje potešenie a pôžitok.

Ako ukáže komentár k biblickému textu Gn 2, 8 – 20, status človeka (’ādām) tvoria tri základné prvky, ktoré určujú konkrétne jeho poslanie vo vzťahu k zemi, jeho prirodzené prostredie (porov. Ž 115, 16). Prvým prvkom je jedlo: človek čerpá z pôdy to, čo každodenne živí jeho existenciu; táto skutočnosť sa stáva predmetom premýšľania v celej biblickej tradícii. Druhým prvkom je výzva pracovať na uchovaní a rozvíjaní zvereného dedičstva, čo napomáha obžive a kvalite života človeka. Podobne ako predchádzajúca, aj táto téma sa javí ako veľmi dôležitá pre súčasnú sociálnu situáciu. Biblia ponúka k tejto téme cenný a smerodajný prínos. Tretím prvkom je vzťah medzi človekom a zvieratami. Zvieratá, ktoré sú zasadené do toho istého prostredia ako ’ādām, predstavujú príspevok okrem iného k jedlu a práci človeka. Táto na pohľad menej dôležitá téma je pomerne obšírne spracovaná v rozprávaní Gn 2 a nachádza dosť značný ohlas v celej biblickej literatúre. Stáva sa preto povinnosťou sústrediť aj k tejto téme indikácie biblického textu, a tak si osvojiť vernejšie chápanie podstaty a povolania človeka.

Tieto tri prvky sú vzájomne medzi sebou prepojené, keďže ide o komplementárne vyjadrenia vzťahu medzi človekom a pozemským svetom. To však nevylučuje, že môžu byť spracované jednotlivo v ich špecifickosti, čím sa poukáže na bohatý význam každého z nich. Osobitne dôležitá téma Božieho zákazu jesť z ovocia stromu poznania dobra a zla (porov. Gn 2, 16 – 17) bude obšírnejšie rozvinutá v štvrtej kapitole tohto dokumentu.

Gn 2, 8 – 20

Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj, a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú krajinu Havilah, kde sa vyskytuje zlato, a zlato tej zeme je rýdze. Tam sa nachodí aj bdélium a kameň ónyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. Meno tretej je Hidekel (Tigris). Tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Perát (Eufrat).

I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil.

A Pán, Boh, prikázal človekovi: „Zo všetkých stromov raja môžeš jesť. Zo stromu poznania dobra a zla však nejedz! Lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš.“

Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“ Keď Pán, Boh, utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel.

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-