BIBLIA. Starý a Nový zákon

Naša cena: 19 €

Člen SSV: 16,15 €
Obj. čislo: 15130
Vypredané
Počet strán:
1 880
Väzba:
brožovaná
Rozmer:
105 x 145 mm
ISBN:
978-80-8161-310-4
Rok vydania:
2018

oranžová verzia

Viac info

Vreckové vydanie kompletného Svätého písma vychádza v obľúbenom formáte 105 x 145 mm. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale vzadu za textom Písma. Poznámky sú uvedené podľa doterajších vydaní Biblie v Spolku svätého Vojtecha. Ich autorom je medzinárodne uznávaný biblista Jozef Heriban SDB, ale pre potreby vreckového vydanie ich skrátil a upravil Branislav Kľuska. Pri príprave Biblie odborne spolupracoval Milan Sova.

Zoznam biblických kníh

SZ            Starý zákon
Gn            Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
Ex            Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
Lv             Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
Nm           Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
Dt             Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
Joz            Kniha Jozue
Sdc           Kniha sudcov
Rút            Kniha Rút
1 Sam       Prvá kniha Samuelova
2 Sam       Druhá kniha Samuelova
1 Kr          Prvá kniha kráľov
2 Kr          Druhá kniha kráľov
1 Krn        Prvá kniha kroník
2 Krn        Druhá kniha kroník
Ezd           Kniha Ezdrášova
Neh          Kniha Nehemiášova
Tob           Kniha Tobiáš
Jdt            Kniha Judita
Est           Kniha Ester
Jób          Kniha Jób
Ž              Kniha žalmov
Prís          Kniha prísloví
Kaz          Kniha Kazateľ
Pies         Pieseň piesní
Múd         Kniha múdrosti
Sir            Kniha Sirachovcova
Iz              Kniha proroka Izaiáša
Jer            Kniha proroka Jeremiáša
Nár           Kniha Náreky
Bar           Kniha proroka Barucha
Ez             Kniha proroka Ezechiela
Dan          Kniha proroka Daniela
Oz            Kniha proroka Ozeáša
Joel          Kniha proroka Joela
Am           Kniha proroka Amosa
Abd          Kniha proroka Abdiáša
Jon           Kniha proroka Jonáša
Mich         Kniha proroka Micheáša
Nah          Kniha proroka Nahuma
Hab          Kniha proroka Habakuka
Sof           Kniha proroka Sofoniáša
Ag            Kniha proroka Aggea
Zach        Kniha proroka Zachariáša
Mal          Kniha proroka Malachiáša
1 Mach    Prvá kniha Machabejcov
2 Mach    Druhá kniha Machabejcov

NZ            Nový zákon
Mt             Evanjelium podľa Matúša
Mk            Evanjelium podľa Marka
Lk             Evanjelium podľa Lukáša
Jn             Evanjelium podľa Jána
Sk            Skutky apoštolov
Rim          List Rimanom
1 Kor        Prvý list Korinťanom
2 Kor        Druhý list Korinťanom
Gal           List Galaťanom
Ef             List Efezanom
Flp           List Filipanom
Kol           List Kolosanom
1 Sol        Prvý list Solúnčanom
2 Sol        Druhý list Solúnčanom
1 Tim       Prvý list Timotejovi
2 Tim       Druhý list Timotejovi
Tít            List Títovi
Flm          List Filemonovi
Hebr        List Hebrejom
Jak           Jakubov list
1 Pt          Prvý Petrov list
2 Pt          Druhý Petrov list
1 Jn          Prvý Jánov list
2 Jn          Druhý Jánov list
3 Jn          Tretí Jánov list
Júd          Júdov list
Zjv           Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-