BIBLIA. Starý a Nový zákon

Naša cena: 19 €

Člen SSV: 16,15 €
Obj. čislo: 15129
Vypredané
Počet strán:
1 880
Väzba:
brožovaná
Rozmer:
105 x 145 mm
ISBN:
978-80-8161-328-9
Rok vydania:
2018

zelenomodrá verzia

Viac info

Vreckové vydanie kompletného Svätého písma vychádza v obľúbenom formáte 105 x 145 mm. Preklad Starého zákona pochádza z roku 1955, preklad Nového zákona z roku 1986. Text je členený dvojstĺpcovo, pričom poznámky sa nenachádzajú na príslušnej strane, ale vzadu za textom Písma. Poznámky sú uvedené podľa doterajších vydaní Biblie v Spolku svätého Vojtecha. Ich autorom je medzinárodne uznávaný biblista Jozef Heriban SDB, ale pre potreby vreckového vydanie ich skrátil a upravil Branislav Kľuska. Pri príprave Biblie odborne spolupracoval Milan Sova.

Zoznam biblických kníh

SZ            Starý zákon

Gn            Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)

Ex            Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)

Lv             Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)

Nm           Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)

Dt             Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)

Joz            Kniha Jozue

Sdc           Kniha sudcov

Rút           Kniha Rút

1 Sam       Prvá kniha Samuelova

2 Sam       Druhá kniha Samuelova

1 Kr         Prvá kniha kráľov

2 Kr         Druhá kniha kráľov

1 Krn       Prvá kniha kroník

2 Krn       Druhá kniha kroník

Ezd           Kniha Ezdrášova

Neh          Kniha Nehemiášova

Tob           Kniha Tobiáš

Jdt            Kniha Judita

Est           Kniha Ester

Jób            Kniha Jób

Ž              Kniha žalmov

Prís           Kniha prísloví

Kaz          Kniha Kazateľ

Pies           Pieseň piesní

Múd         Kniha múdrosti

Sir            Kniha Sirachovcova

Iz              Kniha proroka Izaiáša

Jer             Kniha proroka Jeremiáša

Nár          Kniha Náreky

Bar           Kniha proroka Barucha

Ez             Kniha proroka Ezechiela

Dan          Kniha proroka Daniela

Oz            Kniha proroka Ozeáša

Joel            Kniha proroka Joela

Am           Kniha proroka Amosa

Abd          Kniha proroka Abdiáša

Jon            Kniha proroka Jonáša

Mich        Kniha proroka Micheáša

Nah          Kniha proroka Nahuma

Hab          Kniha proroka Habakuka

Sof           Kniha proroka Sofoniáša

Ag            Kniha proroka Aggea

Zach         Kniha proroka Zachariáša

Mal          Kniha proroka Malachiáša

1 Mach    Prvá kniha Machabejcov

2 Mach    Druhá kniha Machabejcov

 

NZ           Nový zákon

Mt             Evanjelium podľa Matúša

Mk            Evanjelium podľa Marka

Lk             Evanjelium podľa Lukáša

Jn              Evanjelium podľa Jána

Sk             Skutky apoštolov

Rim          List Rimanom

1 Kor        Prvý list Korinťanom

2 Kor         Druhý list Korinťanom

Gal           List Galaťanom

Ef             List Efezanom

Flp           List Filipanom

Kol            List Kolosanom

1 Sol        Prvý list Solúnčanom

2 Sol        Druhý list Solúnčanom

1 Tim       Prvý list Timotejovi

2 Tim       Druhý list Timotejovi

Tít            List Títovi

Flm          List Filemonovi

Hebr        List Hebrejom

Jak           Jakubov list

1 Pt          Prvý Petrov list

2 Pt          Druhý Petrov list

1 Jn          Prvý Jánov list

2 Jn          Druhý Jánov list

3 Jn          Tretí Jánov list

Júd           Júdov list

Zjv           Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

Strážiť zmenu dostupnosti

Ak chcete, zadajte e-mail a budeme Vás informovať o skladovej dostupnosti tohto tovaru.

Vaša emailová adresa

Upozorni ma, keď sa produkt naskladní.

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zákony.
Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Mám 18+ Mám 18-