Direktórium na rok A – 2020

Naša cena: 6,00 €

Člen SSV: 5,10 €
Obj. čislo: 15198
Na sklade
Počet strán:
328 s.
Väzba:
špirála
Rozmer:
120 x 200 mm
ISBN:
978-80-8161-400-2

Spolok svätého Vojtecha aj v tomto roku prináša nové direktórium zamerané na rok „A“, ktoré bude platiť ako pomôcka na omše a liturgiu hodín od Prvej adventnej nedele 2019. Je zostavené podľa všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku.

Viac info

Niekoľko praktických poznámok k novému vydaniu:

výročné dni úmrtia a biskupských vysviacok slovenských biskupov nie sú uvádzané pri jednotlivých dňoch, ale na stranách 9 – 13,

nakoľko uvádzame slávenia vlastné pre katedrály, pri všetkých výročiach posviacok a slávnostiach titulov je doplnená informácia o tom, že v katedrále sa večerná omša predchádzajúceho dňa slávi z nasledujúcej slávnosti,

všetky zmienky o votívnych omšiach na prvé štvrtky, piatky a soboty mesiaca sú upravené tak, aby zodpovedali údajom v tabuľke slávení. Podľa Všeobecných smerníc Rímskeho misála (375 – 377) sa nerozlišuje, či je omša za účasti ľudu alebo bez neho (ako sa to roky uvádza v slovenskom direktóriu), ale či je pre dané slávenie votívnej omše naozajstná pastoračná potreba (vtedy sa môže vziať aj na povinné spomienky a férie Adventného, Vianočného a Veľkonočného obdobia) alebo to ostáva na úsudku samého celebranta (v dni ľubovoľných spomienok a férie Cezročného obdobia). Adekvátne k tomu je upravená aj tabuľka pre omše… v bode 2 a 3, aby zodpovedala VSRM,

kompletórium na slávnosti je uvedené tak, ako je v Liturgii hodín; nie „v nedele“, ale „na nedele a slávnosti“,

odkazy na čítania v nedele a slávnosti sú upravené podľa najnovšieho vydania Lekcionára I/A (5. vydanie, rok 2014),

do úvodných poznámok je doplnená informácia o omšiach za duchovné povolania na prvé štvrtky mesiaca,

k svetovým dňom je doplnený odkaz na spoločné modlitby veriacich na tieto dni v novom vydaní Spoločných modlitieb veriacich. Rovnako sú opravené odkazy na tieto knihy podľa najnovšieho vydania.

V úvodnom slove k Direktóriu rožňavský biskup Stanislav Stolárik upozorňuje na Medzinárodný eucharistický kongres a hovorí:

Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý budeme sláviť 13. – 20. septembra 2020 v Budapešti, predstavuje pre kňazov a veriacich výzvu dať patričnú hodnotu každému sláveniu Eucharistie, osobitne pri nedeľnom zhromaždení, ktoré je pamiatkou Veľkej noci Pána. Účasťou na eucharistickom slávení sa snažíme prispôsobiť svoj život slávnemu tajomstvu. V roku Eucharistického kongresu s radosťou odporúčame kňazom i všetkým spoločenstvám venovať zvýšenú pozornosť eucharistickým pobožnostiam: vyloženie Najsvätejšej sviatosti, hodiny adorácie najmä vo štvrtky, prvé piatky a prvé nedele – povzbudzovať k ustanoveným farským (filiálnym) poklonám; podľa možnosti mať čo najviac otvorené chrámy (prístup do adoračných kaplniek) kvôli poklonám a povzbudzovať veriacich k návšteve eucharistického Krista; prípadne uvažovať aj o nočných poklonách (na niektorých miestach už sú); eucharistické procesie, osobitne na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (pri odpustových slávnostiach...). Tieto aktivity upriamujú našu pozornosť na toho, ktorý je Chlebom života pri slávení každej svätej omše. Aspoň jednu nedeľu v mesiaci sa v homílii venovať eucharistickému tajomstvu. Učme sa kontemplácii od Panny Márie, ktorá je príkladom tichého a plodného načúvania živému Bohu.