Direktórium 2019

Naša cena: 5,00 €

Člen SSV: 4,25 €
Obj. čislo: 15138
Vypredané
Počet strán:
328 s.
Väzba:
krúžková
Rozmer:
120 x 200 mm
ISBN:
978-80-8161-334-0
Viac info

Spolok svätého Vojtecha aj v tomto roku prináša nové direktórium zamerané na rok „C“, ktoré bude platiť ako pomôcka na omše a liturgiu hodín od Prvej adventnej nedele 2018. Je zostavené podľa všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku.

Z vybraných liturgických textov Direktórium prináša omšové texty a spoločné modlitby na spomienku Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, ako aj výňatok z liturgie hodín na spomienku bl. Anny Kolesárovej 20. novembra. V Dodatku je uvedený aj text Eucharistickej procesie na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.

Nové direktórium je pomôckou na usporiadanie posvätnej liturgie tak, aby sme ju všetci slávili v súlade s celou Cirkvou a na úžitok celého kresťanského spoločenstva. Liturgický rok, ktorý máme pred sebou, je príležitosťou v jednotlivých sláveniach rozličných období liturgického roka, predovšetkým Veľkej noci, ale aj každej nedele, sviatku či spomienky, sprítomňovať veľkú udalosť spásy a zároveň „prehlbovať duchovný život veriacich nábožnými úkonmi duše i tela, poučovaním, modlitbou a skutka­mi pokánia a milosrdenstva“ (Všeobecné smernice o liturgickom roku a o kalendári, 1).

Direktórium nie je len pomôckou na správne usporiadanie liturgie, ale rozličnými poznámkami pripomína a upozorňuje na dôležité pamätné udalosti či slávenia rozličných medzinárodných dní, aby sa vyjadrila úzka spätosť liturgie a aktuálneho života Cirkvi. Ako to pripomenul pápež František kňazom v Palerme: „Kňaz je mužom Božím 24 hodín denne, nie je mužom posvätných vecí vtedy, keď si oblečie rúcho. Liturgia nech je pre vás život, nech nezostane rítom. Preto je podstatne dôležité modliť sa k tomu, o kom hovoríme, sýtiť sa slovom, ktoré kážeme, adorovať chlieb, ktorý konsekrujeme, a robiť to každý deň.“

Ukážka z knihy

LITURGICKÝ ROK „C“

2018 – 2019

Pohyblivé slávenia

Prvá adventná nedeľa                                         2. decembra 2018

Svätej rodiny                                                         30. decembra 2018

Krst Krista Pána                                                    13. januára 2019

Popolcová streda                                                   6. marca 2019

Kvetná nedeľa                                                       14. apríla 2019

Veľká noc                                                              21. apríla 2019

Nanebovstúpenie Pána                                         30. mája 2019

Zoslanie Ducha Svätého                                       9. júna 2019

Nášho Pána Ježiša Krista,

najvyššieho a večného kňaza                       13. júna 2019

Najsvätejšej Trojice                                              16. júna 2019

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi                   20. júna 2019

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho                           28. júna 2019

Krista Kráľa                                                          24. novembra 2019

 

Prikázané sviatky na Slovensku

Nepoškvrnené počatie Panny Márie                    8. decembra 2018

Narodenie Pána                                                     25. decembra 2018

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky                   1. januára 2019

Zjavenie Pána                                                        6. januára 2019

Nanebovstúpenie Pána                                         30. mája 2019

Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi                   20. júna 2019

Sv. Petra a Pavla, apoštolov                                 29. júna 2019

Nanebovzatie Panny Márie                                  15. augusta 2019

Všetkých svätých                                                  1. novembra 2019

 

Štátne sviatky

1. januára                Deň vzniku Slovenskej republiky

5. júla                      Svätých Cyrila a Metoda

29. augusta             Výročie SNP

1. septembra           Deň Ústavy Slovenskej republiky

17. novembra         Deň boja za slobodu a demokraciu

Dni pracovného pokoja

24. decembra          Štedrý deň

25. decembra          Prvý sviatok vianočný

26. decembra          Druhý sviatok vianočný

6. januára                Zjavenie Pána

19. apríla                Veľký piatok

22. apríla                Veľkonočný pondelok

1. mája                    Sviatok práce

8. mája                    Deň víťazstva nad fašizmom

15. septembra         Sedembolestná Panna Mária

1. novembra      Všetkých svätých